FAKTURERINGSADRESS

Nätfakturor

Nätfakturaadress (OVT): 00370 873 4738
Nätfakturaoperatör: 00372 129 1126 (Maventa)
Operatorkod om du fakturerar från banknätverket: DABAFIHH

E-postfakturor

Fakturor i PDF-format kan skickas till adressen invoice@bs-metall.fi. OBS! Endast en faktura per sändning.